میکسر مواد غذایی ویسکوزیته

  • Sticky Food Mixer

    میکسر غذای چسبناک

    کتری میکسر High Viscosity از صفحه صاف به عنوان بدنه پایین ، با استفاده از بخار و حرارت برقی ، روش هم زدن با استفاده از درایو مخصوص نوع شیب ، استفاده از همزن و تماس کامل بدن دیگ استفاده می کند ، به طوری که گلدان بدون هم زدن زاویه مرده است.