کتری

  • Tilting Kettle

    کتری کج

    کتری های بخار JINGYE که کتری ژاکت دار نیز نامیده می شوند ، دارای ته نیمکره مخصوص با لایه کامل ژاکت هستند و از طریق یک لایه ژاکت نیم کره ای واقعی گرم می شوند ، اطمینان حاصل کنید که مواد در فرآیند پخت و پز به طور مساوی گرم می شوند. 

  • Stationary Kettle

    کتری ثابت

    کتری های بخار ثابت JINGYE ، که به آن کتری ژاکت دار نیز گفته می شود ، دارای یک ته نیمکره با لایه کامل ژاکت هستند و از طریق یک لایه ژاکت نیم کره ای واقعی گرم می شوند ، اطمینان حاصل کنید که مواد در فرآیند پخت و پز به طور مساوی گرم می شوند.