میکسر سیاره ای

  • Planetary Mixer

    میکسر سیاره ای

    بدن میکسر پخت و پز JINGYE یک مهر زنی است که در شکل گلدان ضد زنگ نیم کره قرار دارد ، با استفاده از بخار ، گاز مایع ، گاز طبیعی و سایر اشکال گرمایی ، روش هم زدن با استفاده از درایو نوع شیب خاص ، استفاده از همزن سیاره ای و تماس کامل بدن گلدان ، برای رسیدن چرخش انتقال و چرخش نسبت انتقال غیر عدد صحیح ، به طوری که گلدان بدون هم زدن زاویه مرده است.