میکسر مواد غذایی ویسکوزیته

  • Planetary Mixer

    میکسر سیاره ای

    بدن میکسر پخت و پز JINGYE یک مهر زنی است که در شکل گلدان ضد زنگ نیم کره قرار دارد ، با استفاده از بخار ، گاز مایع ، گاز طبیعی و سایر اشکال گرمایی ، روش هم زدن با استفاده از درایو نوع شیب خاص ، استفاده از همزن سیاره ای و تماس کامل بدن گلدان ، برای رسیدن چرخش انتقال و چرخش نسبت انتقال غیر عدد صحیح ، به طوری که گلدان بدون هم زدن زاویه مرده است.

  • Sticky Food Mixer

    میکسر غذای چسبناک

    کتری میکسر High Viscosity از صفحه صاف به عنوان بدنه پایین ، با استفاده از بخار و حرارت برقی ، روش هم زدن با استفاده از درایو مخصوص نوع شیب ، استفاده از همزن و تماس کامل بدن دیگ استفاده می کند ، به طوری که گلدان بدون هم زدن زاویه مرده است.